Vítejte ve Vodním světě Kolín

Vážení návštěvníci, oba plážové kurty jsou uzavřeny z důvodu havárie na vodovodním potrubí pod kurty. Na znovuotevření usilovně pracujeme.

Výuka plavání základních a mateřských škol

Plavecká škola Vodní svět – plavání MŠ a ZŠ

Plavání je nejen důležitou dovedností, která se může stát sportovním zájmem na celý život, ale zároveň dovedností, která může hrát hlavní roli při záchraně života.

Plavecká škola Vodní svět Kolín organizuje pravidelnou výuku plavání pro všechny zájemce z řad mateřských, základních a středních škol. Výuka je vedena zkušenými certifikovanými lektory s garancí MŠMT. Naši lektoři se účastní pravidelného školení Asociace Plaveckých Škol a Aliance dětského plavání, jejichž jsou řádnými členy. Spolupracujeme se Sportovním oddílem plavání Kolín. S námi se děti učí základům pravidelného sportování a lásce k vodě kombinací vodních her a výuky.

Výuka plavání mateřských škol je založena na principu hry, metodika lekcí plně odpovídá vývoji dítěte daného věku. Důraz klademe na bezpečnost dětí a spolupráci s učiteli, vytváříme tvořivé a příjemné prostředí. Pokud je třída složená z dětí různého věku dokážeme výuku přizpůsobit. Počet lektorů je přizpůsoben počtu dětí.

Výuka plavání základních škol volně navazuje na výuku dětí mateřských škol. Cílem je přivést co nejvíce školních dětí k plavání a pravidelnému sportování. Důraz je kladen stejně jako v případě mateřských škol na bezpečnost dětí a vzájemnou spolupráci. Vysoká kvalita výuky je výsledkem dlouhodobé praxe a pravidelného vzdělávání lektorů. Akvapark Vodní svět nabízí dětem krásné prostředí a možnost vyžití na atrakcích po skončení jednotlivých lekcí a na závěr celého kurzu.

Výuka plavání dětí ze speciálních základních a mateřských škol je běžnou součástí našeho programu výuky plavání. Výsledky ukazují, že pohyb ve vodě je žádoucí a důležitý pro děti s handicapem. Pravidelné lekce plavání zlepšují celkový stav organismu všem zúčastněným žákům.